Chính sách bảo mật

Chính sách bảo mật

Chính Sách Bảo Mật sau đây mô tả cách thức chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý thông tin định danh cá nhân mà chúng tôi thu thập được về các cá nhân (“Dữ Liệu Cá Nhân”) có liên quan đến các dịch vụ của Oceandecor.vn thông qua website https://oceandecor.vn. Bằng cách truy cập Website, bạn đồng ý với việc cho phép chúng tôi thu thập, sử dụng, tiết lộ và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của bạn như được mô tả trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này.

Oceandecor có thể điều chỉnh lại Chính Sách Quyền Riêng Tư này để phản ánh những thay đổi trong luật pháp, trong thông lệ thu thập và sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của chúng tôi, trong các tính năng trên Website của chúng tôi. Nếu chúng tôi đưa ra những điều chỉnh làm thay đổi cách thức chúng tôi thu thập hoặc sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, những thay đổi đó sẽ được đăng tải trong Chính Sách Quyền Riêng Tư này và chúng tôi sẽ báo cho bạn biết thông qua các kênh của oceandecor: email, trang chủ, Facebook fanpage.

Thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi thu thập Dữ Liệu Cá nhân về bạn mà bạn cung cấp cho chúng tôi khi sử dụng Website. Dữ Liệu Cá nhân có thể bao gồm tên, số điện thoại, email, địa chỉ Facebook, Google (nếu bạn đăng nhập bằng Facebook hoặc Google). Chúng tôi cũng thu thập thông tin định danh không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được liên kết với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ IP và mật khẩu.

Bảo vệ dữ liệu cá nhân của bạn

Bảo mật thông tin cá nhân của bạn là rất quan trọng với chúng tôi. Khi bạn nhập thông tin nhạy cảm, như thông tin tài khoản ngân hàng vào mẫu đăng ký của chúng tôi, chúng tôi mã hóa việc truyền tải thông tin bằng cách sử dụng công nghệ mã hóa an toàn SSL – Secure Sockets Layer. Không có phương pháp truyền qua Internet, hoặc phương pháp lưu trữ điện tử, là 100% an toàn. Vì vậy, trong khi chúng tôi cố gắng sử dụng phương tiện mã hóa an toàn để bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, chúng tôi không thể đảm bảo an ninh tuyệt đối. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về bảo mật trên trang web của chúng tôi, bạn có thể gửi email cho chúng tôi tại oceandecor.trangtrinoithat@gmail.com

Cách thức sử dụng thông tin

Những thông tin chúng tôi thu thập sẽ được bảo vệ và sử dụng để tối ưu các dịch vụ chúng tôi cung cấp được:

 • Đăng nhập nhanh chóng hơn nhờ cookie
 • Gửi email đến bạn những thông tin khuyến mãi đáng chú ý (sẽ được cung cấp sau)
 • Oceandecor hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ (đặt hàng, vận chuyển, chiếu khấu hoặc giảm giá ưu đãi, trả góp 0%…) và có thể cần phải chia sẻ thông tin của bạn với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho bạn.

Chia sẻ dữ liệu của bạn

Oceandecor.vn không chia sẻ thông tin của bạn đến bên thứ 3. Mọi sự chia sẻ thông tin đều cần phải thông qua sự đồng ý của bạn, hoặc trong một số trường hợp khác theo quy định của pháp luật:

 • Chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.
 • Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về bạn nếu Oceandecor được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, Oceandecor sẽ thông báo cho bạn bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của Oceandecor trước khi thông tin về bạn được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.
 • Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể thuê một đơn vị độc lập để tiến hành các dự án nghiên cứu thị trường và khi đó thông tin của bạn sẽ được cung cấp cho đơn vị này để tiến hành dự án. Bên thứ ba này sẽ bị ràng buộc bởi một thỏa thuận về bảo mật mà theo đó họ chỉ được phép sử dụng những thông tin được cung cấp cho mục đích hoàn thành dự án.
 • Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của bạn trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:
  (a) Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;
  (b) Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chúng tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật;
  (c) Tình huống khẩn cấp và cần thiết để bảo vệ quyền an toàn cá nhân của các thành viên Oceandecor.vn khác

Chính sách về cách chúng tôi sử dụng cookie

Để phục vụ bạn nhanh chóng hơn với chất lượng cao hơn, chúng tôi sử dụng công nghệ “cookie” trên Website của mình. Cookie là những phần mã nhỏ, thường được lưu trữ trong ổ cứng máy tính người dùng. Chúng cho phép một website tự “tùy chỉnh” cho mỗi người dùng bằng cách ghi nhớ thông tin về việc truy cập website của người dùng đó. Cookie có thể lưu trữ nhiều thông tin, bao gồm địa chỉ IP, dữ liệu điều hướng, thông tin máy chủ, thời gian truyền dữ liệu, ưu tiên của người dùng, địa chỉ e-mail và mật khẩu cần thiết để truy cập Website. Phần “Trợ giúp” trên thanh công cụ của hầu hết các trình duyệt sẽ cho bạn biết cách ngăn trình duyệt chấp nhận cookie mới hoặc cách định cấu hình trình duyệt để nó loại bỏ tất cả các cookie. Nếubạn vô hiệu cookies, bạn có thể không truy cập được những chức năng hay tính năng quan trọng của Website này và việc sử dụng Website này có thể bị hạn chế. Cookie dùng trên Website này liên quan đến Dữ Liệu Cá Nhân của người dùng.

Cách bạn có thể truy cập hoặc thay đổi thông tin định danh cá nhân của mình

Nếu bạn muốn cập nhật bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào màbạn đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền truy cập, sửa chữa, xoá, hoặc quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà bạn có thể có theo luật pháp hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại oceandecor.trangtrinoithat@gmail.com. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của bạn, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của bạn trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân của bạn.